Tag Archives: orthesis

magic-arms-children-exoskeleton

طرح Magic Arms برای رساندن بازوهای جادویی به کودکان نیازمند

حدود نیم میلیون کودک در سراسر جهان از نوعی اختلال مرتبط با بازو رنج می‌برند. فناوری چاپ سه بعدی در این میان امکان ساختن پروتزها و ارتزهای سه بعدی سفارشی را برای شرایط خاص هر فرد کودک و بزرگسالی فراهم نموده است. در ایالات متحده نزدیک به ۵۰ هزار کودک دچار اختلالهای مرتبط با بازو مانند spinal muscular atrophy یا muscular dystrophy هستند. بدین منظور گروههای مختلف، سازمانهای مردم نهاد و غیر…

توسط محققان کشور: وسیله کمکی برای حرکت بیماران فلج ساخته شد

نمونه آزمایشگاهی ارتز بلند اندام تحتانی، همراه با مفصل زانوی قدرتی برای بیماران فلج اطفال طراحی و ساخته شد. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مختار عراضپور، مجری طرح «ارتز بلند اندام تحتانی» گفت: ارتزهای قدرتی اندام تحتانی با هدف ممانعت از خم شدن زانو در فاز استانس و تامین خم شدگی زانو در فاز سوئینگ راه رفتن توسعه پیدا کردند و پارامترهای راه رفتن در این بیماران مورد برررسی قرار گرفت. عراضپور…