اهمیت و سنجش راحتی در طراحی اسکلت بیرونی

تناسب و راحتی برای استفاده از دستگاه‌های اسکلت بیرونی بسیار مهم است، اما این عوامل معمولاً از طریق پرسشنامه و نظرسنجی ارزیابی می‌شوند. در چند سال گذشته نیاز آشکاری به تمرکز بر پذیرش فناوری پوشیدنی توسط کاربران احساس شده است. مطالعات آزمایشگاهی موفقی که اثربخشی دستگاه‌های اسکلت بیرونی را تأیید می‌کنند، کافی نیستند. اسکلت‌های بیرونی باید به اندازه کافی راحت باشند تا پوشیده شوند نه اینکه پس از مدتی رها شوند. پس تناسب و راحتی یک دستگاه پوشیدنی بسیار مهم است. در عین حال پژوهش‌های ثابت شده‌ای در مورد نیروهایی (فشاری، کششی، برشی) که کاربر تحمل می‌کند، وجود ندارد. با مجله فناوری‌های توان‌افزا و پوشیدنی همراه باشید.

اهمیت و سنجش راحتی در طراحی اسکلت بیرونی

طراحی آزمایش

آزمایشی در دانشگاه وندربیلت طراحی شد که در آن یک سامانه محرک متعلق به Humotech نیروهایی را به سمت پایین به رابط‌های قرار گرفته روی شانه‌ها، ران و ساق پا اعمال می‌کرد. این آزمایش روی پنج مرد و پنج زن ۲±۲۴ ساله انجام شد. نیروها به طور مکرر اعمال شدند تا زمانی که افراد نمی‌خواستند بار بیشتری را تحمل کنند. سپس حد متوسط ​​راحتی برای هر یک از سه ناحیه بدن و برای هر شرکت کننده طی چند روز محاسبه شد.

اهمیت و سنجش راحتی در طراحی اسکلت بیرونی

نتایج:

به نظر می‌رسد فرکانس بالاتر اعمال نیرو برای همه مناطق بدن منجر به سطوح تحمل بالاتری می‌شود. افزون بر این، سطح راحتی با هر روز آزمایش افزایش می‌یابد. همچنین در این پژوهش نیروهای آزمایش شده بیشتر از مقادیر مناسب گزارش شده برای اسکلت‌های بیرونی هستند.

مهمتر از آن، این مطالعه نشانه‌هایی از عادت را نشان داد. به طور متوسط، شرکت کنندگان هر روز تحمل بیشتری نسبت به نیروهای اعمال شده نشان دادند. این شواهد نشان می‌دهد که حتی چند ساعت تمرین با یک محصول اسکلت بیرونی می‌تواند نتایج متفاوتی به همراه داشته باشد. با این حال، طول مطالعه و حداکثر نیروهای اعمالی مجاز، عوامل محدود کننده این آزمایش بودند. یکی دیگر از یافته‌های قابل توجه، تنوع بسیار نتایج از فردی به فرد دیگر بود. همه ما منحصر به فرد هستیم و به طور متفاوتی به یک دستگاه پوشیدنی واکنش نشان می‌دهیم.

گام های آینده:

گروه وندربیلت در نظر دارد آزمایش‌های دیگری با محرک Humotech انجام دهد تا تعامل اسکلتی عضلانی و اسکلت‌های بیرونی را بررسی کند و سطوح سفتی بهینه را در اسکلت‌های بیرونی ناحیه پشت و کمر آزمایش کند.

چنین پژوهش‌هایی به تعیین معیارهای مورد نیاز برای طراحی اسکلت‌های بیرونی و پیشبرد کل صنعت کمک می‌کند. نتایج حاصل از این مطالعه در دانشگاه وندربیلت به موازات توسعه اسکلت بیرونی شرکت HeroWear انجام شد، بنابراین این آموخته‌ها برای توسعه اسکلت بیرونی Apex در دسترس بود.


>> اسکلت بیرونی برای همه : اسکلت بیرونی غیرفعال HeroWear Apex

>> چگونه یک اسکلت بیرونی طراحی کنیم ؟


منبع: exoskeletonreport

«استفاده و بازنشر مطالب تنها با ذکر لینک منبع و نام (مجله فناوری‌های توان‌افزا و پوشیدنی) مجاز است».

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *