Tag Archives: کنترل بدون دست

صندلی چرخدار کنترل‌ شونده با حالات صورت

صندلی چرخدار کنترل‌ شونده با حالات صورت، چشم و فرمان‌های صوتی

صندلی‌های چرخدار از زمانی که با دست کنترل می‌شدند راه طولانی را پیموده‌اند و اکنون می‌توانند توسط مغز کنترل شده و یا توسط یک موتور توان حرکتی خود را تأمین می‌کنند. حال گروهی از پژوهشگران برزیلی در حال نهایی کردن پیش‌نمونۀ یک صندلی چرخدار هستند که با شناسایی حالات صورت کار می‌کند. همچنین این صندلی چرخدار که Wheeli نام دارد افزون بر حالات صورت می‌تواند با حرکت‌های سر، صحبت کردن و یا…

صندلی VRGO، کنترل کننده‌ای برای واقعیت مجازی بدون نیاز به دست

VRGO یک کنترل کنندۀ حرکت بسیار واکنشی برای واقعیت مجازی است. طراحی VRGO بصورت صندلی و کاربری آسان آن به شما اجازه می‌دهد تا با دستانی آزاد وارد واقعیت مجازی شوید. دستان شما برای انجام کارهای دیگر آزاد است. در حالی که در دیگر کنترل‌کننده‌های واقعیت مجازی این طور نیست.